Mi-Plast iz Rijeke i Saponia iz Osijeka u Horizon 2020 projektu Funguschain

. Objavljeno u Novosti

Valorizacija ostataka od gljiva radi dobivanja proizvoda visoke vrijednosti

Europskoj uniji proizvodi se ogromna količina poljoprivrednih ostataka koji se trenutačno nedovoljno upotrebljavaju, a godišnje samo komercijalnim uzgojem gljiva nastane oko 3 milijuna tona ostataka. Cilj ovog projekta je cjelovita valorizacija tih ostataka u funkcionalne aditive i polimere na bioosnovi te demonstriranje njegove industrijske održivosti izgradnjom biorafinerije.

Dizajn procesa za valorizaciju različitih biomolekula iz ostataka gljiva uključuje kaskadni pristup s dobro uhodanim i skalabilnim tehnologijama iz biotehnologije biomase. Biomasa iz tkiva gljiva ima vrlo umreženu i nepopustljivu strukturu, što predstavlja velike tehnološke izazove za ekstrakciju i izolaciju sastavnih polisaharida (uglavnom alfa i beta glukana) i proteina (odrezane gljive imaju početni sastav od 10 do 15 % proteina u suhoj masi). Cilj projekta je uspostava odgovarajućeg kaskadnog procesa kojim bi se izolirale visokovrijedne biomolekule, konvertirali polisaharidi i iskoristili šećeri za proizvodnju biofilmova i bioplastike. Ostatci bi se na kraju upotrijebili za dobivanje bioplina i komposta za zatvaranje poljoprivrednog ciklusa. Tijekom samog projekta kaskada je doživjela značajne promjene temeljene na procjenama tehnološke i ekonomske isplativosti s obzirom na to da je cilj dobiti nešto što će zaživjeti na tržištu i dati opipljive rezultate koji se mogu replicirati.

Četverogodišnji projekt razvoja integriranog rješenja za oporabu i pretvorbu relevantnih frakcija iz otpadnih voda za dobivanje prirodnih aditiva i bioplastike

. Objavljeno u Novosti

AFTERLIFE, projekt Europske Unije vrijedan 4 milijuna €, usmjeren na pronalaženje integriranog rješenja za oporabu i pretvorbu relevantnih frakcija iz otpadnih voda, službeno je započeo u ponedjeljak, 11.rujna 2017. Projekt vodi talijanska tvrtka EggPlant, a konzorcij je sastavljen od 15 partnera iz 7 europskih država. 

11. i 12. rujna održan je službeni kick-off Afterlifea u Bariju u Italiji. Znanstvenici u tvrtkama i istraživačkim institutima će surađivati tijekom sljedeće četiri godine kako bi pronašli integrirano rješenje za oporabu i pretvorbu relevantnih frakcija iz otpadnih voda. AFTERLIFE je europski suradnički projekt u okviru poziva Bio-based Industries (BBI). 15 partnera (Idener, Austep, BBEU, Celabor, Lurederra, Mi-Plast, nova-Institut, VTT, CSIC, CTC, Nova-id-FCT, Jake, Heritage 1466, Citromil) iz 7 europskih država (Belgija, Njemačka, Finska, Hrvatska, Italija, Španjolska i Portugal).

Mi-plast partner na 3 nova projekta Obzora 2020

. Objavljeno u Novosti

Potpisani su ugovori o dodjeli sredstava za tri nova projekta (Afterlife, RefuCoat i CIRC-PACK) financirana putem programa EU Obzor 2020, u kojima će Mi-plast ostvariti svoju partnersku ulogu. Obzor 2020 je program Unije koji doprinosi ostvarivanju ciljeva ključnih strateških dokumenata Europske unije vezanih za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije. Misao vodilja novog okvirnog programa je nuđenje rješenja i odgovora na gospodarsku krizu, investiranja u buduće poslove i razvoj, rješavanja pitanja građana EU o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačanja globalne pozicije EU u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama. Struktura Obzora 2020 temelji se na tri glavna prioriteta: Izvrsna znanost (Excellent Science), Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership) i Društveni izazovi (Societal Challanges).

Održan LIFE INFO dan – Mi-Plast predstavio Life Ecomethylal

. Objavljeno u Novosti

U Zagrebu, 21. ožujka 2017. održan je LIFE INFO dan na kojem su predstavljene informacije o Programu LIFE i mogućnosti sufinanciranja projekata. LIFE program već 25 godina daje podršku različitim sektorima kroz sufinanciranje više od  4300 projekata s preko 3 milijarde eura. Cilj LIFE projekata je osigurati razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama.

Na INFO danu predstavljene su informacije o tipovima projekata koji se sufinanciraju kroz LIFE, tematskim prioritetima, stopi sufinanciranja, na koji način i tko podnosi projektni prijedlog.

Održan BBI JTI informativni dan u Zagrebu – Mi-Plast primjer dobre prakse

. Objavljeno u Novosti

Dana 16. ožujka 2017. u prostorima BIOCentra na Borongaju, održan je informativni dan Bio-Based Industries Joint Technology Inititative na kojem su se okupili predstavnici akademskog, realnog i javnog sektora. Glavni organizatori ovog događanja su BIOCentar i Agencija za mobilnost i programe EU.

BBI JTI inicijativa djeluje pod okriljem EU programa za istraživanje i inovacije, Obzor 2020., a cilj je europsku bio industriju učiniti globalno konkurentnom, smanjiti njenu ovisnost o fosilnim gorivima te, u konačnici, dovesti do održivog i, za okoliš, prihvatljivog rasta.

Kick-off RES URBIS projekta

. Objavljeno u Novosti

Mi-plast sudjeluje u projektu Res Urbis (RESOURCES FROM URBAN BIO-WASTE), koji je započeo 1. Siječnja.

Ovaj projekt koordinira Sveučilište La Sapienza u Rimu, a temelji se na razvoju inovativnog tehnološkog sektora za integrirani tretman različitog gradskog krutog otpada (kao što je komunalni otpad i komunalni kanalizacijski mulj). Kako bi se ostvario ovaj ambiciozni cilj, oformljen je konzorcij sa 21 članom iz 8 europskih država. Ovaj projekt se temelji na istraživanju i razvoju sa dva cilja: smanjenje količine neiskorištenog otpada i stvaranje novih ekoloških bio-proizvoda koristeći taj isti otpad kao obnovljivu alternativu izvorima na bazi nafte.

Tvrtka Mi-Plast započela suradnju na 4 nova projekta

. Objavljeno u Novosti

Tijekom 2016. godine tvrtka Mi-Plast d.o.o. napravila je veliki iskorak, te je u okviru EU programa H2020 i Life+ započela suradnju na četiri projekta: Hyperbiocoat, Funguschain, Pulpacktion i Life Ecomethylal.

Financirani projekti su rezultat timskog rada svih projektnih partnera diljem Europe. Ovim dostignućem Mi-Plast potvrđuje svoje mjesto kao jedna od najuspješnijih tvrtki istočne i jugoistočne Europe pa i šire na području bio ekonomije, cirkularne ekonomije, biotehnologije i biopolimera.